2D3 2 4 3c17 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:11

2 x    ln x  x  ln x G  x  � dx  x  x ln x  Câu 17 [2D3-2.4-3] (THPTQG ĐỀ SỐ - THẦY TRẦN MINH TIẾN) Tìm 1 1 G  x   C G  x   C x x  ln x x x  ln x A B 1 1 G  x   C G  x   C x x  ln x x x  ln x C D Lời giải Đáp án A x    ln x  x  ln x G� dx 2  x  x ln x  Dễ dàng được: � x  x ln x  ln x �  x  x2 x  ln x   x  x  1  � � � dx  � dx 2 x  x  ln x  x  x  ln x  ? �1 � � � x 1 x 1 1 x 1 �G� dx    dx   J J  dx � � � � 2 � �x x  x  lnx  � � � � x x x x  ln x x x  ln x     � � � � x 1 J � dx x  x  ln x  Xét nguyên hàm: x 1 1 1 t  x  ln x � dt    �J � dt   C  C x x t t x  ln x Đặt: 1 1 G J   C x x x  ln x Kết luận * Bổ trợ kiến thức: Ta giải máy tính sau, x = 10 ta được: x    ln x  x  ln x x  x ln x  d �1 � �  � dx �x x  ln x �x 10 �0, 01726774917 , nhập vào máy d �1 � �  � dx �x x  ln x �x 10 �0, 01726774917 ta f x F x f x Cho hàm số   xác định K Hàm số   gọi nguyên hàm hàm số   K F�  x   f  x  với x �K F  x f  x + Nếu nguyên hàm hàm số K với số C , hàm số G  x  F  x  C f x nguyên hàm   K F x f x f x + Nếu   nguyên hàm hàm số   K nguyên hàm   K F x C dạng   , với C số
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D3 2 4 3c17 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN , 2D3 2 4 3c17 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay