2D3 2 4 2c19 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:11

Câu 19 [2D3-2.4-2] (THPTQG ĐỀ SỐ - THẦY TRẦN MINH TIẾN) Họ nguyên hàm hàm số  π π t ∈  − ; ÷\ { 0}  2 phép đặt x = 3sin t , với là? A C F ( t ) = −9 cot t − F ( t ) = cot t + 9t +C F ( t ) = −9 cot t − 9t + C t +C Đáp án D cos t − x2 dx = ∫ cos tdt x sin t cos t   =∫ dt = ∫  − 1÷dt = − cot t − t + C sin t  sin t  dx = 3cos tdt ⇒ ∫ B F t = − cot t − t + C D ( ) Lời giải f ( x) = − x2 x sau
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D3 2 4 2c19 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN , 2D3 2 4 2c19 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay