2D3 2 4 2c18 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:11

f  x  x5 ln  x ? Câu 18 [2D3-2.4-2] (THPTQG ĐỀ SỐ - THẦY TRẦN MINH TIẾN) Tìm nguyên hàm hàm số 4 4 5 55 5 ln  x   C ln  x   C  ln  x   C   ln  x   C    A 24 B C 24 D Lời giải Đáp án C x5 5 6 dx   ln  x d ln  x   ln  x C       � 6� 24 ln  x   ln  x  C 24  
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D3 2 4 2c18 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN , 2D3 2 4 2c18 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay