2D3 2 3 2c17 206 copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:11

F ( x) Câu 17 [2D3-2.3-2] (THPTQG GV LÊ ANH TUẤN ĐỀ SỐ 4) Tìm nguyên hàm f ( x) = cos x sin x + 1 F ( x) = sin x sin x + + C F ( x ) = (sin x + 1) sin x + + C 3 A B − 2sin x − 3sin x F ( x) = F ( x ) = (sin x + 1) sin x + + C sin x + C D Lời giải Đáp án C H = ∫ cos x sin x + 1dx = ∫ sin x + 1d (sin x) Ta có t = sin x + ⇒ sin x = t − ⇒ H = ∫ td (t − 1) = ∫ t.2tdt Đặt 2t 2 ⇒H = +C = sin x + + C = ( sin x + 1) sin x + + C 3 ( ) hàm số
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D3 2 3 2c17 206 copy , 2D3 2 3 2c17 206 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay