2D3 2 2 4c48 cụm 5 trường THTP chuyên đồng bằng sông cửu long 1 copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:11

Câu 48 [2D3-2.2-4] (DE CỤM TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG) Cho �  �  ; � � � 2 �và F  x  nguyên hàm hàm số xf '  x  �  � a �� ; � F  0  � 2 �thỏa mãn tan a  Tính F  a   10a  3a thỏa mãn Biết 1 ln10  ln10  ln10 A B C D ln10 Lời giải Đáp án A F x Phương pháp: Sử dụng phương pháp tích phân phần tính Cách giải: x2 x x2 F x  f  x   dx  C   xd  tan x   C cos x � cos x cos x � x2 x2 s inx F x   x tan x  tan dx  C   x tan x  � dx  C 2 � cos x cos x cos x 2 d  cos x  x x F x   x tan x  � C   x tan x  ln cos x  C cos x cos x cos x x2 F  0  C  � F  x    x tan x  ln cos x cos x F x  � xf '  x  dx  � xd  f  x    xf  x   � f  x  dx  C 1 � �  � �  tan a   10 � cos a  a ��  ; � � � cos a 10 � � 2 � � 1 1 � F  a   10a  3a  ln � F  a   10a  3a   ln   ln  ln10 10 10 10 tan a  � f  x  x cos x
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D3 2 2 4c48 cụm 5 trường THTP chuyên đồng bằng sông cửu long 1 copy , 2D3 2 2 4c48 cụm 5 trường THTP chuyên đồng bằng sông cửu long 1 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay