2D3 2 0 2c20 218 thầy lê bá trần phương 2018 03 copy

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:10

F ( x ) = 4x Câu 20 [2D3-2.0-2] (THPTQG GV TRẦN PHƯƠNG_2018_03) Cho f ′( x) K = dx x ∫ f ( x) ln 2 Tính 2 2x K= K =− K= ln ln ln A B C Lời giải Đáp án A F ′ ( x ) = x ln = x f ( x ) ⇒ f ( x ) = x ln Ta có ∫ f ′( x) 1 x ln ′ dx = f x dx = f x = = ( ) ( ) 2 2 ln ln ∫0 ln ln ln 1 nguyên hàm hàm số D 2x K =− ln
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D3 2 0 2c20 218 thầy lê bá trần phương 2018 03 copy , 2D3 2 0 2c20 218 thầy lê bá trần phương 2018 03 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay