2D3 1 7 2c17 204 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 2 gv lê anh tuấn tran duy thai copy

1 22 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:10

F ( x) Câu 17 [2D3-1.7-2] (THPTQG ĐỀ SỐ 02-GV ANH TUẤN) Biết f ( x ) = x3 − + 3x F ( 1) + F ( ) = 43 F ( 2) x thỏa mãn Tính 151 45 F ( 2) = F ( 2) = F ( ) = 23 A B C Lời giải Đáp án B F ( x ) = x4 + + x2 + C x + Ta có 7   45  F ( 1) + F ( ) = 43 ⇒  + C ÷+  + C ÷ = 43 ⇒ C = 2    + Theo giả thiết F ( x ) = x + + x + ⇒ F ( ) = 23 x 2 + Do nguyên hàm hàm số F ( 2) = D 86
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D3 1 7 2c17 204 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 2 gv lê anh tuấn tran duy thai copy , 2D3 1 7 2c17 204 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 2 gv lê anh tuấn tran duy thai copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay