2D3 1 6 2c19 219 thầy lê bá trần phương 2018 04 copy

1 25 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:10

Câu 19 [2D3-1.6-2] (THPTQG GV TRẦN PHƯƠNG_2018_04) Tìm nguyên hàm hàm số f ( x )  (sin x  cos x) 1 f ( x)dx  cos x  C f ( x)dx  x  cos x  C � � 2 A B 1 f ( x)dx   cos x  C f ( x)d x  x  cos x  C � � 2 C D Lời giải Đáp án D  sin x  cos x  � dx  �   sin x  dx  x  cos x  C  sin x  cos x  2sin x cos x  dx  �
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D3 1 6 2c19 219 thầy lê bá trần phương 2018 04 copy , 2D3 1 6 2c19 219 thầy lê bá trần phương 2018 04 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay