2D3 1 6 1c06 203 đề LUYYEN số 1 gv lê ANH TUẤN gắn ID 6 NINH vũ copy

1 54 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:10

f ( x ) = cos ( x − ) Câu [2D3-1.6-1] (THPTQG - SỐ - GV ANH TUẤN) Nguyên hàm hàm số F ( x ) = sin ( x − ) + C F ( x ) = 5sin ( x − ) + C A B F ( x ) = − sin ( x − ) + C F ( x ) = −5sin ( x − ) + C C D Lời giải Đáp án A ∫ cos ( ax + b ) dx = a sin ( ax + b ) + C Áp dụng công thức là:
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D3 1 6 1c06 203 đề LUYYEN số 1 gv lê ANH TUẤN gắn ID 6 NINH vũ copy , 2D3 1 6 1c06 203 đề LUYYEN số 1 gv lê ANH TUẤN gắn ID 6 NINH vũ copy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay