2D3 1 5 3c38 05 THPT CHUYEN NGUYEN QUANG DIEU DONG THAP NAM 2017 2018 LAN 02 copy

1 12 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:10

f  x �\  1 Câu 38 [2D3-1.5-3] (THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIỆU-2018-LẦN 2) Cho hàm số xác định f�  x  x  , f    2017 , f    2018 Tính S   f  3  2018   f  1  2017 thỏa mãn A S  B S    ln  C S  2ln Lời giải Đáp án D f�  x  dx  ln x   C Ta có � f    2017 ln   C  2017 Do nên hay C  2017 f    2018 ln   C  2018 Do nên hay C  2018 � ln x   2017 x  � f  x  � ln x   2018 x  � Vậy nên f  3  2018   f  1  2017   ln Suy  D S  ln
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D3 1 5 3c38 05 THPT CHUYEN NGUYEN QUANG DIEU DONG THAP NAM 2017 2018 LAN 02 copy , 2D3 1 5 3c38 05 THPT CHUYEN NGUYEN QUANG DIEU DONG THAP NAM 2017 2018 LAN 02 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay