2D3 1 3 3c43 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy

1 25 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:10

Câu 43 [2D3-1.3-3] (THPT CHUYÊN HỒNG PHONG NAM ĐỊNH-LẦN 1) Gọi f ( x) = x A thỏa mãn F ( 0) = ln2 22017 + T = 1009 ln2 B Tính giá trị biểu thức T = 22017.2018 F ( x) T = F ( 0) + F ( 1) + F ( 2) + + F ( 2017) C 22017 − T= ln2 D T= Lời giải Đáp án D Ta có 2x F ( x ) = ∫ x dx = +C ln Vậy F ( x) = T= , mà F (0) = ⇒C =0 ln 2x ln 1  2(1 − )  20 + 21 + 2 + + 22017 ) = 22018 − 1) ( ( 1 + ÷= ln ln  −  ln 2017 nguyên hàm hàm số 22018 − ln2
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D3 1 3 3c43 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy , 2D3 1 3 3c43 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay