2D3 1 3 2c18 223 thầy đặng việt hùng 2018 10 copy

1 26 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:09

Câu 18 [2D3-1.3-2] (THPTQG THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG_2018_10) Cho hàm số f ( 1) = f ( 5) A ln2 y = f ( x) có f '( x ) = 2x − có giá trị B ln3 C ln ( ) + D ln ( 3) + Lời giải Đáp án D Ta có f '( x ) = dx ⇒ f ( x ) = ∫ f ' ( x ) dx = ∫ = ln 2x − + C 2x − 2x − Mặt khác 1  f ( 1) = ⇒  ln 2x − + C ÷ = ⇒ C = ⇒ f ( x ) = ln 2x − + ⇒ f ( ) = ln ( ) + 2  x =1
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D3 1 3 2c18 223 thầy đặng việt hùng 2018 10 copy , 2D3 1 3 2c18 223 thầy đặng việt hùng 2018 10 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay