Cách xây dựng vector không gian và cách chuyển hệ toạ độ αβ sang hệ toạ độ dq

17 39 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:09

BÀI THẢO LUẬN ĐIỀU KHIỂN TẦN SỐ ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU NHĨM - 49N1 Thành viên nhóm: • • • • • • • • • • • • Lê Anh Minh (Nhóm trưởng) Đào Mạnh Cường Đỗ Quốc Huy Bế Vĩnh Giang Hồ Việt Hải Hoàng Văn Lãnh Trần Hoàng Quân Phạm Văn Kháng Nguyễn Đăng Giang Lê Gia Phong Vũ Duy Linh Trần Cơng Thành • Nguyễn Văn Mạnh Câu Hỏi: Cách xây dựng vector không gian cách chuyển hệ toạ độ αβ sang hệ toạ độ dq I XÂY DỰNG VECTOR KHÔNG GIAN Xây dựng vector khơng gian dòng điện stato Động xoay chiều ba pha bố trí khơng gian sau: Xây dựng vector khơng gian dòng điện stator Ở ta không cần quan tâm đến cuộn dây đấu hình hay hình tam giác, ta quan tâm tới ba dòng điện chảy vào động cơ: isu(t), isv(t), isw(t) Khi động cấp nguồn từ lưới ba pha hay từ nghịch lưu, biến tần Ba dòng điện quan hệ theo thời gian nghiệm định luật Kirchhof 1: isu(t) + isv(t) + isw(t) = Xây dựng vector khơng gian dòng điện stator Khi chọn pha chuẩn pha U có trục trùng với trục thực hệ tọa độ phức ta có phương trình sau: isu(t) = |is| cos(ωst) isv(t) = |is| cos(ωst – 120°) isw(t) = |is| cos(ωst + 120°) Hệ thống dòng điện ba pha đối xứng sinh sức từ động, sức từ động sinh từ trường quay máy với tốc độ ωs=2πfs /PC ( fs :tần số, PC : Số đôi cực,để đơn giản viết coi PC =1 ) Xây dựng vector khơng gian dòng điện stator Từ lý luận máy điện tổng quát chứng minh từ trường quay vector khơng gian dòng điện stator (ký hiệu: is(t)) tạo ra, vector quay mặt phẳng cắt ĐCXCBP với modul |is| , tốc độ quay ωs=2πfs, tạo với trục thực của mặt phẳng phức góc γ Vector biểu diễn cơng thức đồ thị sau: Xây dựng vector khơng gian dòng điện stator Đến ta có vector khơng gian dòng điện stator is(t), vector sinh từ trường quay máy, lập thành hệ thống dòng điện ba pha isu, isv, isw với quy định 2 Nhận xét • Hình chiếu is(t) lên trục thực cuộn dây cho ta dòng điện pha tương ứng isu, isv , isw • Với phương pháp biểu diễn vector quay, có thể mơ tả hệ ba pha như một đối tượng nhất. Với cách biểu diễn này, tương quan pha với hệ thống quan sát rõ ràng II Chuyển hệ toạ độ αβ sang hệ toạ độ dq Hệ tọa độ stator cố định αβ Với hai dòng điện isα, isβ tương ứng với hai cuộn dây ta thay động ba pha u, v, w động điện hai pha α,β Để thay ta cần tìm mối liên hệ dòng điện động ba pha (u, v, w) hai pha (α, β) theo thời gian Để làm điều ta lý luận sau: - Hệ thống dòng ba pha (isu, isv,isw) tạo is(t) ngược lại có is(t) tạo (isu, isv, isw) - Hệ thống dòng hai pha isα, isβ tạo is(t) ngược lại is(t) tạo isα, isβ Hệ tọa độ stator cố định αβ Trong từ trường quay động suy is(t) isα = isu isβ = (isu + 2isv) thông số vector Chuyển hệ toạ độ αβ sang hệ toạ độ dq Trong mặt phẳng toạ độ αβ, xét thêm hệ toạ độ thứ hai có trục hoành d trục tung q hệ toạ độ thứ có chung điểm gốc lằm lệch góc 1 so với hệ toạ độ stato (hệ toạ độ αβ) biểu diễn mặt phẳng phức sau: Chuyển hệ toạ độ αβ sang hệ toạ độ dq Từ hệ toạ độ ta rút mối liên hệ hai toạ độ vector ứng với hai hệ toạ độ αβ dq Biến đổi đại số ta có : Hai cơng thức cho phép xác định hệ tọa độ vector dq qua vector αβ ngược lại 2 Chuyển hệ toạ độ αβ sang hệ toạ độ dq • • ν1=const-> αβ dq hai hệ tọa độ cố định ν1 thay đổi với -> dq gọi hệ tọa độ quay với vận tốc ω so với hệ tọa độ αβ Chuyển hệ toạ độ αβ sang hệ toạ độ dq Thông số vector hệ toạ độ quay dq Chuyển hệ toạ độ αβ sang hệ toạ độ dq CÁM ƠN THẦY CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE ... ν1=const-> αβ dq hai hệ tọa độ cố định ν1 thay đổi với -> dq gọi hệ tọa độ quay với vận tốc ω so với hệ tọa độ αβ Chuyển hệ toạ độ αβ sang hệ toạ độ dq Thông số vector hệ toạ độ quay dq Chuyển hệ toạ độ. .. hệ toạ độ thứ có chung điểm gốc lằm lệch góc 1 so với hệ toạ độ stato (hệ toạ độ αβ) biểu diễn mặt phẳng phức sau: Chuyển hệ toạ độ αβ sang hệ toạ độ dq Từ hệ toạ độ ta rút mối liên hệ hai toạ. .. hai toạ độ vector ứng với hai hệ toạ độ αβ dq Biến đổi đại số ta có : Hai cơng thức cho phép xác định hệ tọa độ vector dq qua vector αβ ngược lại 2 Chuyển hệ toạ độ αβ sang hệ toạ độ dq • • ν1=const->
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách xây dựng vector không gian và cách chuyển hệ toạ độ αβ sang hệ toạ độ dq, Cách xây dựng vector không gian và cách chuyển hệ toạ độ αβ sang hệ toạ độ dq

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay