2D3 1 3 2c18 203 đề LUYYEN số 1 gv lê ANH TUẤN gắn ID 6 NINH vũ copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:09

Câu 18 [2D3-1.3-2] (THPTQG - SỐ - GV ANH TUẤN) Tìm nguyên hàm b f  x  = ax +  x �0  , F  1  F  1  4, f  1  x biết A F  x  F  x hàm số 3x 3x 3x 3x   F  x    F  x    F  x    x B x C x D 2x Lời giải Đáp án A b � ax bx 1 ax b � 2 f  x  dx  � ax  � dx  �  ax  bx dx   1  C   x  C  F  x  � � � x � �a � �2  b  C  �a  �F  1  � � 3x � �a � F  �  b  C  � b   � F x        � � � 2 x �f  1  � � � a  b  � � C � � � � Ta có
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D3 1 3 2c18 203 đề LUYYEN số 1 gv lê ANH TUẤN gắn ID 6 NINH vũ copy , 2D3 1 3 2c18 203 đề LUYYEN số 1 gv lê ANH TUẤN gắn ID 6 NINH vũ copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay