2D3 1 3 2c16 211 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 04 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:09

Câu 16 [2D3-1.3-2] (THPTQG ĐỀ SỐ 4: TRẦN MINH TIẾN) Tìm nguyên hàm hàm số x3 x3  3ln x  x  C  3ln x  x 3 A B x3  3ln x  x  C C y  f  x   x2  2 x x ? x3  3ln x  x  C D Lời giải Đáp án A Dễ thấy phương án A phương án phương án mà đề cho x   x �93,97544468, x  Bổ trợ kiến thức: Ta giải máy tính sau, x  10 ta � d �X X �x 10 �  3ln X  d x �3 � nhập vào máy ta � d �X X3 �x 10 �93,97544468 �  3ln X  d x �3 � Cho hàm số F�  x  f  x F x f  x xác định K Hàm số gọi nguyên hàm hàm số K với x �K f  x G  x  F x  C nguyên hàm hàm số K với số C , hàm số f  x nguyên hàm K F x f  x f  x + Nếu nguyên hàm hàm số K nguyên hàm K F  x   C, dạng với C số + Nếu F x f  x
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D3 1 3 2c16 211 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 04 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết copy , 2D3 1 3 2c16 211 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 04 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay