2D3 1 3 2c02 141 megabook đề số 10 file word có lời giải chi tiết copy

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:09

Câu [2D3-1.3-2] (THPTQG ĐỀ 10-MEGABOOK) Biết F ( 0) = A Tính F( x) nguyên hàm hàm số 1 F ÷ 2 1 F  ÷= e + 2 B 1 F ÷= e +1 2 C 1 F  ÷= e + 2 Lời giải Đáp án B Ta 2x ∫ e dx = e + C mà 2x Do f ( x) = e F ( x ) = e 2x + C Vậy F ( 0) = nên 1 F  ÷= e +1 2 e + C ⇒ C =1 D 1 F  ÷ = 2e + 2 2x
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D3 1 3 2c02 141 megabook đề số 10 file word có lời giải chi tiết copy , 2D3 1 3 2c02 141 megabook đề số 10 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay