2D3 1 3 1c29 DE SO 10 gắn ID liennguyen copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:09

y = 1212x Câu 29 [2D3-1.3-1] (THPTQG - ĐỀ CHUẨN NÂNG CAO-SO7-2018) Tìm nguyên hàm hàm số 12x 12x −1 12x 12x ∫ 12 dx = 12 ln12 + C ∫ 12 dx = 12 ln12 + C A B 12x 12 1212x −1 12x 12x 12 dx = + C 12 dx = +C ∫ ∫ ln12 ln12 C D Lời giải Đáp án D ∫ 12 12x Ta có dx = ∫ ( 12 ) 12 x ( 12 ) dx = 12 x ln1212 +C= 1212x 1212x −1 +C = +C 12 ln12 ln12
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D3 1 3 1c29 DE SO 10 gắn ID liennguyen copy , 2D3 1 3 1c29 DE SO 10 gắn ID liennguyen copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay