2D3 1 3 1c12 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy

1 37 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:08

Câu 12 [2D3-1.3-1] (THPT CHUYÊN HỒNG PHONG NAM ĐỊNH-LẦN 1) Tìm họ nguyên hàm hàm số f  x  5x f  x dx  � x A C Đáp án C Ta có: 5x dx  � 5x f  x dx  C f  x dx  ln5 C � ln5 B � C Lời giải x 5x C ln 5x1 f  x dx  C � x1 D
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D3 1 3 1c12 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy , 2D3 1 3 1c12 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay