2D3 1 3 1c04 01 CUM LIEN TRUONG NGHE AN copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:08

F  x f  x   sin x Câu [2D3-1.3-1] (LIÊN TRƯỜNG NGHỆ AN LẦN - 2018) Tìm nguyên hàm hàm số 1 F  x    cos x  C F  x   cos x  C F  x   cos x  C F x  2cos x  C 2 A   B C D Lời giải Đáp án C F  x  � f  x  dx  � sin xdx   cos x  C Ta có:
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D3 1 3 1c04 01 CUM LIEN TRUONG NGHE AN copy , 2D3 1 3 1c04 01 CUM LIEN TRUONG NGHE AN copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay