2D3 1 3 1c01 DE SO 6 THPT chuyên đh vinh nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:08

f  x   cos2 x Câu [2D3-1.3-1] (THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH) Tất nguyên hàm hàm số 1 sin x  C  sin x  C A sin 2x  C B C D 2sin 2x  C Lời giải Đáp án B cos nxdx  sin nx  C � n Phương pháp: Sử dụng công thức nguyên hàm bản: f  x  dx  � cos2 xdx  sin x  C � Cách giải: Ta có:
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D3 1 3 1c01 DE SO 6 THPT chuyên đh vinh nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy , 2D3 1 3 1c01 DE SO 6 THPT chuyên đh vinh nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay