2D3 1 2 2c16 220 thầy lê bá trần phương 2018 05 copy

1 25 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:08

Câu 16 [2D3-1.2-2] (THPTQG ĐỀ 05 - THẦY TRẦN PHƯƠNG) Tìm nguyên hàm hàm số f(x)dx = - cot x + cosx + C f(x)dx = - tan x + cosx + C A � B � f(x)dx = - cot x - cosx + C f(x)dx = - tan x - cosx + C C � D � Lời giải Đáp án A 1- sin3 x � sin2 x dx = �sin2 x dx - �sin xdx = - cot x + cosx+C f(x) = 1- sin3 x sin2 x
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D3 1 2 2c16 220 thầy lê bá trần phương 2018 05 copy , 2D3 1 2 2c16 220 thầy lê bá trần phương 2018 05 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay