2D3 1 2 1c30 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:08

Câu 30 [2D3-1.2-1] (THPT CHUYÊN HỒNG PHONG NAM ĐỊNH-LẦN 1) Nếu x4 x f x     ex f  x  x  e f  x  3x2  ex A B C Lời giải Đáp án A �x � x x �  e  c � x  e  f ( x) � Ta có � f  x dx  � D x3  ex  C f  x f  x  x4  ex 12
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D3 1 2 1c30 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy , 2D3 1 2 1c30 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay