2D3 1 2 1c02 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:07

Câu [2D3-1.2-1] (THPT CHUYÊN HỒNG PHONG NAM ĐỊNH-LẦN 1) x2 Hàm số sau y = xe A F ( x) = ex B ( nguyên hàm hàm số F ( x) F ( x) ) F ( x) = ex + C F ( x) = − ex + C D F ( x) = − ( 2 − ex Lời giải Đáp án C C Ở đáp án ta có  x2 ′ x2 − e + C  ÷ = − xe   nên nguyên hàm hàm số y = x.e x )
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D3 1 2 1c02 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy , 2D3 1 2 1c02 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay