2D3 1 1 1c091 THPT chuyen thai binh thai binh lan 2(co loi giai) vu ngoc lanh copy

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:07

1 f  x  dx   ln 2x  C � x � 0; � x Câu [2D3-1.1-1] (THPT CHUYÊN THÁI BÌNH - 2018 - LẦN 2) Nếu với hàm số f  x 1 f  x    x x A B f  x  x  Đáp án A � � 1 f  x   �  ln 2x  C � '  x x � � x Ta có: 2x f  x  C Lời giải  ln  2x  x2 D f  x   1  x 2x
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D3 1 1 1c091 THPT chuyen thai binh thai binh lan 2(co loi giai) vu ngoc lanh copy , 2D3 1 1 1c091 THPT chuyen thai binh thai binh lan 2(co loi giai) vu ngoc lanh copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay