2D3 1 1 1c11 226 THPT chuyen phan boi chau nghe an 2018 lan2 copy

1 12 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:07

Câu 11 [2D3-1.1-1] (THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU_NGHỆ AN_LẦN 2) Mệnh đề sai? f ( x) , g ( x) ∫  f ( x ) + g ( x ) dx = ∫ f ( x ) dx + ∫ g ( x ) dx ¡ A với hàm liên tục f ( x) , g ( x) ∫  f ( x ) − g ( x ) dx = ∫ f ( x ) dx − ∫ g ( x ) dx ¡ B với hàm liên tục f ( x) , g ( x) ∫ f ( x ) g ( x ) dx = ∫ f ( x ) dx.∫ g ( x ) dx ¡ C với hàm liên tục f ( x) ∫ f ′ ( x ) dx = f ( x ) + C ¡ D với hàm có đạo hàm Lời giải Đáp án C
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D3 1 1 1c11 226 THPT chuyen phan boi chau nghe an 2018 lan2 copy , 2D3 1 1 1c11 226 THPT chuyen phan boi chau nghe an 2018 lan2 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay