2D3 1 1 1c10 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:07

f  x ,g x Câu 10 [2D3-1.1-1] (THPT CHUYÊN HỒNG PHONG NAM ĐỊNH-LẦN 1) Cho hàm số xác định, � liên tục Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? f  x g x dx  � f  x dx.� g x dx 2f  x g x dx 2� f  x dx A � B � � � f  x  g x � f  x dx  � g x dx f  x  g x � f  x dx  � g x dx � �dx  � � �dx  � C � D � Lời giải Đáp án A f  x  g  x  �� f  x  � g  x �
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D3 1 1 1c10 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy , 2D3 1 1 1c10 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay