2D3 1 1 1c09 03 SGD THANH hóa 2018 copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:07

Câu [2D3-1.1-1] (SGD THANH HÓA-2018-LẦN 1) Mệnh đề sau sai? ∫ f ( x ) dx = F ( x ) + C ∫ f ( u ) du = F ( u ) + C A Nếu ∫ kf ( x ) dx = k ∫ f ( x ) dx k k ≠0 B ( số ) F ( x) G ( x) f ( x) F ( x) = G ( x) C Nếu nguyên hàm hàm số ∫  f1 ( x ) + f ( x )  dx = ∫ f1 ( x ) dx + ∫ f ( x ) dx D Lời giải Đáp án C F ( x) G ( x) f ( x) F ( x) = G ( x) Mệnh đề “Nếu nguyên hàm hàm số ” sai F ( x ) = G ( x ) + C
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D3 1 1 1c09 03 SGD THANH hóa 2018 copy , 2D3 1 1 1c09 03 SGD THANH hóa 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay