2D3 1 1 1c05 217 thầy lê bá trần phương 2018 02 copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:07

Câu [2D3-1.1-1] (THPTQG GV TRẦN PHƯƠNG_2018_02) Tìm nguyên hàm F(x) hàm số f (x)  3x  e  x thỏa mãn F(0)  x x x x A F(x)  x  e  B F(x)  x  e  C F(x)  x  e  D F(x)  x  e  Lời giải Đáp án B f (x)  3x  e  x � F  x   � 3x  e  x  dx  x  e  x  C � F  0   C  � C  � F  x   x3  e x 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D3 1 1 1c05 217 thầy lê bá trần phương 2018 02 copy , 2D3 1 1 1c05 217 thầy lê bá trần phương 2018 02 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay