2D3 1 0 4c50 07 THPT CHUYEN THAI BINH NAM 2017 2018 LAN 05 repaired copy

2 23 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:07

Câu 50 [2D3-1.0-4] (CHUYÊN THÁI BÌNH-2018-LẦN 5) Cho hàm số f  3   0; � y  f  x đồng biến  0; � ; y  f  x 2 �f '  x  � �   x  1 f  x  Mệnh đề � liên tục, nhận giá trị dương thỏa mãn đúng? 2613  f    2614 2614  f    2615 2618  f  8  2619 2616  f    2617 A B C D Lời giải Đáp án A y  f  x  0; � nên suy f �  x  �0, x � 0; � Hàm số đồng biến y  f  x  0; � nên Mặt khác liên tục, nhận giá trị dương �  x �  x    x  1 f  x  , x � 0; � �f � �   x  1 f  x  � f � f�  x  x 1 �   f  x x � 0; � , ; f� x  �� dx  � x  1 dx � f  x   x  1  C f  x ; Từ f  3  C  3 suy �1 f  x  � �3 � Như Bởi thế: �1 f  8  � �3 � 2 8�  x  1   � 3� � 2 � 8� � 8� 8� � 9  � � f  8  � 9  ��2613, 26   1   � � � � � 3� � 3� 3� � � -HẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D3 1 0 4c50 07 THPT CHUYEN THAI BINH NAM 2017 2018 LAN 05 repaired copy , 2D3 1 0 4c50 07 THPT CHUYEN THAI BINH NAM 2017 2018 LAN 05 repaired copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay