2D2 7 1 4c48 218 thầy lê bá trần phương 2018 03 copy

1 19 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:06

Câu 48 [2D2-7.1-4] (THPTQG GV TRẦN PHƯƠNG_2018_03) Người ta trồng khóm sen có vào hồ nước Qua theo dõi thấy, tháng lượng sen gấp 10 lần lượng sen trước tốc độ tăng khơng đổi, tháng sau sen sinh sơi kín khắp mặt hồ Hỏi sau tháng số sen phủ kín mặt hồ 109 − log log 3 A B C D Lời giải Đáp án A u1 Giả sử lượng sen ban đầu Lượng sen tháng thứ n un = u1.10n −1 u9 = u1.108 Sau tháng sen sinh sôi khắp mặt hồ Lượng sen Giải sử sau k tháng sen phủ kín mặt hồ Ta có 1 1 u1.10k −1 = u1.108 ⇒ 10k −9 = ⇔ k − = log ⇒ k = + log = − log 3 3
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 7 1 4c48 218 thầy lê bá trần phương 2018 03 copy , 2D2 7 1 4c48 218 thầy lê bá trần phương 2018 03 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay