2D2 7 1 3c37 222 thầy lê bá trần phương 2018 09 copy

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:05

Câu 37 [2D2-7.1-3] (THPTQG ĐỀ 09 - TRẦN PHƯƠNG 2018) Tìm giá trị nhỏ hàm số với x≥0 x −x y = e − e − ln x + + x , ) ( A y = B x≥0 y = 10 C x ≥0 y = D y = −10 x ≥0 x ≥0 Lời giải Đáp án A Với ta có: x≥0 y ' = 2e x − + x2 y ' = ⇔ ex = Ta thấy Với x=0 1 + x2 (∗) nghiệm phương trình e x >  x>0⇒
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 7 1 3c37 222 thầy lê bá trần phương 2018 09 copy , 2D2 7 1 3c37 222 thầy lê bá trần phương 2018 09 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay