2D2 7 1 3c03 72 THPT quảng xương 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:05

Câu [2D2-7.1-3] (THPT QUẢNG XƯƠNG 1-THANH HÓA-LẦN 1) Lãi suất gửi tiền tiết kiệm ngân hàng thời gian qua liên tục thay đổi Bác Mạnh gửi vào ngân hàng số tiền triệu đồng với lãi suất 0,7% / tháng Sau sáu tháng gửi tiền, lãi suất tăng lên 0,9% / tháng Đến tháng thứ 10 sau gửi tiền, lãi suất giảm xuống 0,6% / tháng giữ: ổn đinh Biết bác Mạnh không rút tiền khỏi ngân hàng sau tháng, số tiền lãi nhập vào vốn ban đầu (ta gọi lãi kép) Sau năm gửi tiền, bác Mạnh rút số tiền bao nhiêu? (biết khoảng thời gian bác Mạnh không rút tiền ra) A 5436521,164 đồng B 5452771, 729 đồng C 5436566,169 đồng D 5452733, 453 đồng Lời giải Đáp án D ( + 0, 007 ) + ( + 0, 009 ) ( + 0, 006 ) = 5, 452733453 Số tiền bác Mạnh thu được: 3 triệu đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 7 1 3c03 72 THPT quảng xương 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết copy , 2D2 7 1 3c03 72 THPT quảng xương 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay