2D2 7 1 2c23 THPT sóc sơn kiên giang lần 1 2018 copy

1 28 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:05

x Câu 23 [2D2-7.1-2] (THPT SÓC SƠN - KIÊN GIANG) Cho đồ thị hàm số y  a , y  log b x (như hình vẽ) Khẳng định sau đúng? A  b   a Đáp án B B  a   b C a  b  Lời giải D  a   b  x Dựa vào hình vẽ ta có hàm số y  a nghịch biến hàm số y  log b x đồng biến nên  a   b
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 7 1 2c23 THPT sóc sơn kiên giang lần 1 2018 copy , 2D2 7 1 2c23 THPT sóc sơn kiên giang lần 1 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay