2D2 7 1 1c04 203 đề LUYYEN số 1 gv lê ANH TUẤN gắn ID 6 NINH vũ copy

1 25 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:05

x−2 y = log x Câu [2D2-7.1-1] (THPTQG - SỐ - GV ANH TUẤN) Cho hàm số ; e y= ÷ π  y = log x ; ; x  3 y =  ÷ ÷   A Trong hàm số trên, có hàm số nghịch biến tập xác định nó? B C D Lời giải Đáp án A x−2 Hàm số e y= ÷ π  x −2 có e y′ =  ÷ π  e ln  ÷ < 0, ∀x ∈ ¡ π  x  3 y =  ÷ ÷   x−2 nên hàm số e y= ÷ π  nghịch biến ¡ x 0< 1 Hai hàm số hàm số lơgarit có số nên hàm số đồng biến ( 0; + ∞ ) tập xác định khoảng Vậy, hàm số cho có hai hàm số nghịch biến tập xác định Hàm số
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 7 1 1c04 203 đề LUYYEN số 1 gv lê ANH TUẤN gắn ID 6 NINH vũ copy , 2D2 7 1 1c04 203 đề LUYYEN số 1 gv lê ANH TUẤN gắn ID 6 NINH vũ copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay