2D2 6 8 3c41 223 thầy đặng việt hùng 2018 10 copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:05

Câu 41 [2D2-6.8-3] (THPTQG THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG_2018_10) Gọi a số thực lớn để bất phương trình x  x   a ln  x  x  1 �0 nghiệm với x �� Mệnh đề sau đúng? a � 6;7  a � 2;3 a � 6; 5 a � 8; � A B C D Lời giải Đáp án A � 1� 3 t  x  x   �x  � � � 2� 4 Đặt f  t   t   a ln t �0 Khi BPT trở thành �3 � f '  t   �; f � �  a ln �4 � Ta có: Với a  � f  t � a ln ۳ 7 � � � ; �� f�  t  t 0�� �  � � � � � ; � � � � Min f  t  � � � � � �34 ;�� � a � � đồng biến 7 a 6, 08 ln a � 6;7  Vì đề yêu cầu tìm số thực lớn nên suy
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 8 3c41 223 thầy đặng việt hùng 2018 10 copy , 2D2 6 8 3c41 223 thầy đặng việt hùng 2018 10 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay