2D2 6 7 3c46 DE SO 4 THPTQG năm 2018 đề chuẩn nâng cao 04 gv đặng việt hùng tuan vu

1 31 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:05

( m + 1) log 22 x + log x + ( m − ) = Câu 46 [2D2-6.7-3] Cho phương trình Tìm tập hợp tất giá trị x1 , x2 < x1 < < x2 m tham số thực để phương trình cho có hai nghiệm thực thỏa ( 2; +∞ ) ( −1; ) ( −∞; −1) ( −∞; −1) ∪ ( 2; +∞ ) A B C D Lời giải Đáp án B ( m + 1) log 22 x + log x + m − = ⇔ ( m + 1) t + 2t + m − = t = log x, Đặt (*)   m ≠ −1 a = m + ≠ ⇔ ⇔ ( 1)  ∆ ' = − ( m + 1) ( m − ) > m − m − < Để phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 Khi gọi lần lượt hai nghiệm phương trình (*) t1 = log x1 < c m−2 ⇒ t1t2 = = < (2)  a m +1 < x1 < < x2 t2 = log x2 > Vì suy −1 < m < ⇔ m ∈ ( −1; ) Từ (1), (2) suy là giá trị cần tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 7 3c46 DE SO 4 THPTQG năm 2018 đề chuẩn nâng cao 04 gv đặng việt hùng tuan vu , 2D2 6 7 3c46 DE SO 4 THPTQG năm 2018 đề chuẩn nâng cao 04 gv đặng việt hùng tuan vu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay