2D2 6 7 3c38 DE SO 10 gắn ID liennguyen copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:04

Câu 38 [2D2-6.7-3] (THPTQG - ĐỀ CHUẨN NÂNG CAO-SO7-2018) Tìm tất giá trị tham số log ( cos x ) − m log ( cos x ) − m + = trình vô nghiệm? −∞; −  ∪  2; +∞ 2; B A − 2; ( C D ( (− ) ( ) ) 2; ) Lời giải Đáp án C PT ⇔ log cos x − 2m log cos x − m + = Ta có : t = log cos x ⇒ t ∈ ( −∞;0 ] t − 2mt − m + = ( *) Đặt Khi đó: ⇔ ( *) PT cho vơ nghiệm vơ nghiệm có nghiệm dương (*) ⇔ ∆ ' = 2m − < ⇔ − < m < TH1: vô nghiệm ∆ ' ≥  ⇔ S = 2m > ⇔ 2≤m (*)  TH2: có nghiệm dương m ∈ − 2; TH Kết hợp suy ( ) m để phương
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 7 3c38 DE SO 10 gắn ID liennguyen copy , 2D2 6 7 3c38 DE SO 10 gắn ID liennguyen copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay