2D2 6 7 3c37 214 SOGDDT BAC GIANG NAM 2017 2018 tandoc OK copy

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:04

log 0,5  m  x   log   x  x   m Câu 37 [2D2-6.7-3] (SGD-ĐT BẮC GIANG 2018) Cho phương trình ( tham số) Có giá trị ngun dương m để phương trình có nghiệm thực? A 17 B 18 C 23 D 15 Lời giải Đáp án A m  6x  3  x  � � �� � m  6x   2x  x  � Điều kiện � log 0,5  m  x   log   x  x   � log   x  x   log  m  x  Khi đó, �  x  x  m  x �  8x  x  m  * f  x    x2  x   3;1 , ta có f �  x   2 x  ; f �  x   � x  4 Xét hàm số Bảng biến thiên  * có nghiệm  3;1 � 6  m  18 Từ BBT suy phương trình m � 1; 2; ;17 Do m nguyên dương nên
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 7 3c37 214 SOGDDT BAC GIANG NAM 2017 2018 tandoc OK copy , 2D2 6 7 3c37 214 SOGDDT BAC GIANG NAM 2017 2018 tandoc OK copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay