2D2 6 7 3c35 221 thầy lê bá trần phương 2018 07 copy

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:04

Câu 35 [2D2-6.7-3] (THPTQG ĐỀ SỐ - TRẦN PHƯƠNG NĂM 2018) Tìm tất giá trị 1;3  log 32 x + log 32 x + − 2m − =   trình có nghiệm thuộc đoạn ≤ m ≤ ≤ m ≤ < m < < m < A B C D Lời giải Đáp án A log x = t Đặt ; Ta có phương trình: t + t + − 2m − = y = t − + t + 1; y ' = 2t + Xét hàm (0; Ta có y'=0  t=0 ) Dễ thấy phương trình có nghiệm ≤ m ≤ t t +1 m để phương
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 7 3c35 221 thầy lê bá trần phương 2018 07 copy , 2D2 6 7 3c35 221 thầy lê bá trần phương 2018 07 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay