2D2 6 7 3c32 205 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 3 gv lê anh tuấn file word có lời giải chi tiết copy

1 12 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:04

Câu 32 [2D2-6.7-3] (THPTQG ĐỀ-SỐ-3-GV-LÊ-ANH-TUẤN-2018) Biết phương trình log x  (m  2) log x  3m   nghiệm x1 , x2 Khi giá trị nguyên m thỏa mãn x1 x2  27 A B C D vô số Lời giải Đáp án B Đặt t  log x( x  0) Ta x1 x2  27 � log ( x1.x2 )  log 27 � log x1  log x2  � t1  t2  t  ( m  2)t  3m   0(2) Để (2) nghiệm phân biệt thỏa mãn t1  t2  2 � � �  (m  2)  4(3m  1)  0(*) � �  (m  2)  4(3m  1)  0(*) m  � � m   3(**) m 1 � � phù hợp đk (*)
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 7 3c32 205 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 3 gv lê anh tuấn file word có lời giải chi tiết copy , 2D2 6 7 3c32 205 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 3 gv lê anh tuấn file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay