2D2 6 7 3c29 226 THPT chuyen phan boi chau nghe an 2018 lan2 copy

1 12 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:04

Câu 29 [2D2-6.7-3] (THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU_NGHỆ AN_LẦN 2) Biết phương trình log x − m log x + = m có nghiệm nhỏ Hỏi thuộc đoạn đây? 5    ; − 4; − 2   [ −2;0] [ 3;5]     A B C D Lời giải Đáp án B t = log x; < x < ⇒ t < x > 0, Điều kiện: đặt ⇔ t − mt + = ( 1) PT ⇔ ( 1) PT ban đầu có nghiệm nhỏ có nghiệm nhỏ ∆ = m − = ⇒ m = −2  m < Suy
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 7 3c29 226 THPT chuyen phan boi chau nghe an 2018 lan2 copy , 2D2 6 7 3c29 226 THPT chuyen phan boi chau nghe an 2018 lan2 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay