2D2 6 6 3c44 203 đề LUYYEN số 1 gv lê ANH TUẤN gắn ID 6 NINH vũ copy

1 19 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:04

log �x 2 1 �  log �  �2 x � � x � �có Câu 44 [2D2-6.6-3] (THPTQG - SỐ - GV ANH TUẤN) Biết phương trình nghiệm x  a  b a, b số nguyên Hỏi m thuộc khoảng để hàm số mx  a  x  m có giá trị lớn đoạn  1; 2 2 m � 2;  m � 4;  m � 6;  m � 7;9  A B C D Lời giải Đáp án A �x x 1 � x 1 �x  � � log5  log3 �  � log  log � � � �2 x � x x �2 x � � � Phương trình �x  � x 1 � x  � Điều kiện: � log x   log x  log  x  1  log x PT � log x   log x  log  x  1  log x y  � log   Xét hàm số   x  1  log   x    log x  log  x  1  * f  t   log t  log  t  1 biến khoảng  1; � 2 , với t � 1; � , có f�  t   0 t ln  t  1 ln , suy hàm số đồng � x  1 f x 1  f  x  � x 1  x � x  x 1  � �  * có dạng � x  1 m  mx  � y   0, x �m y , x  m   � x   � x   2 Từ hàm số x  m với m 1 max y  y  1   2 � m  1 m Suy  1;2 Cách 2: Giải cơng thức giải nhanh (nếu có) Dùng chức Shift Solve MTCT để dò nghiệm x �5,828427125 , lưu nghiệm vào biến  A  SHIFT STO A  f  x  A  X Vào MODE , nhập hàm số , Start: , End: 15 , Step: Chọn cặp có kết số nguyên ta X  2, f    3, suy a  3, b  m2  mx  y�   0, x �m y , x  m   x  m với Từ ta có hàm số m 1 max y  y  1   2 � m  1 m Suy  1;2
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 6 3c44 203 đề LUYYEN số 1 gv lê ANH TUẤN gắn ID 6 NINH vũ copy , 2D2 6 6 3c44 203 đề LUYYEN số 1 gv lê ANH TUẤN gắn ID 6 NINH vũ copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay