2D2 6 6 3c31 206 copy

1 27 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:04

a, b > log a = log b = log(a + b) Câu 31 [2D2-6.6-3] (THPTQG GV LÊ ANH TUẤN ĐỀ SỐ 4) Cho thỏa mãn 2b − a Tính A 284 B 95 C 92 D 48 Lời giải Đáp án C  a = 6t  t t ⇒  b = 8t 3  4 ⇔  ÷ +  ÷ = 1(*) a + b = 10t t = log a = log b = log( a + b)  5  5 ⇔ 6t + 8t = 10t Đặt t t t t 3  4  3  4 f (t ) =  ÷ +  ÷ ⇒ f '(t ) =  ÷ ln +  ÷ ln < ⇒ (*) 5  5 5 5 Xét hàm số có nghiệm nghiệm  a = 36 ⇒ t=2 b = 64 ⇒ 2b − a = 92 PT (*) Dễ thấy nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 6 3c31 206 copy , 2D2 6 6 3c31 206 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay