2D2 6 6 2c491 THPT chuyen thai binh thai binh lan 2(co loi giai) vu ngoc lanh copy

1 34 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:04

Câu 49 [2D2-6.6-2] (THPT CHUYÊN THÁI BÌNH - 2018 - LẦN 2) Tính tổng tất nghiệm phương trình x + 3x − 3x − log + ( x + 1) = x + 6x + x +1 A −2 + −2 B C Lời giải D −2 − Đáp án B ( x + 1) − x − 6x − = x + 3x − 3x − − x + ( ) ( ) Ta có Khi đó, phương trình trở thành: 3 2 log ( x + 3x − 3x − ) + x + 3x − 3x − = log ( x + 1) + x + ( *) f ( t ) = log t + t ( 0; +∞ ) ⇒ f ( t ) ( 0; +∞ ) Xét hàm số hàm số đồng biến 2 2 (*) ⇔ f ( x + 3x − 3x − ) = f ( x + 1) ⇒ x + 3x − 3x − = x + ⇔ x + 2x − 3x − = Mà −2 Vậy tổng nghiệm phương trình
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 6 2c491 THPT chuyen thai binh thai binh lan 2(co loi giai) vu ngoc lanh copy , 2D2 6 6 2c491 THPT chuyen thai binh thai binh lan 2(co loi giai) vu ngoc lanh copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay