2D2 6 6 2c32 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy

1 30 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:03

log x   x  Câu 32 [2D2-6.6-2] (THPT BA ĐÌNH-THANH HĨA-2018-LẦN 1) Phương trình có nghiệm là:  4  2;5  3 A B C D � Lời giải Đáp án A PT � f  x   log x  x   ĐK: x  Ta có: f ' x     x    0; � x ln Dễ thấy hàm số đồng biến Lại có f  4  PT có nghiệm x 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 6 2c32 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy , 2D2 6 6 2c32 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay