2D2 6 6 2c13 214 thầy trần minh tiến 2018 07 copy

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:03

Câu 13 [2D2-6.6-2] (THPTQG GV TRẦN MINH TIẾN_2018_07) Tập nghiệm bất phương trình là? ( −∞;0 ) ∪ ( 1;e ) ∪ ( e ; +∞ ) ( 1;e2 ) \ { e} A B ( −∞; e ) ∪ ( e ; +∞ ) ( −∞;1) C D Lời giải Đáp án B D = ( 0; +∞ ) \ { e ;1} Tập xác định: 1 + >2 < ln x < ⇔ < x < e − ln x ln x + Trường hợp 1: Với ta có: ⇔ > ln x ( − ln x )  ⇔ ( ln x − 1) > ⇔ ln x ≠ ⇔ x ≠ e 1 + >2 − ln x ln x ( 1; e ) \ { e} Trường hợp bất phương trình có nghiệm x>e ln x < ln x > x 2 − ln x ln x vơ lý Trường hợp bất phương trình vơ nghiệm Tóm lại: bất ( 1; e ) \ { e} phương trình có nghiệm PLUS  Bổ trợ kiến thức: Các em dùng máy tính VINACAL 570ES II để giải nhanh dạng toán 1 + −2 CALC X = −50 − lnX lnX sau, nhập vào máy tính: , bấm với ta thấy 1 + −2 − lnX lnX A C D khơng tồn tại, loại nhanh phương án , , không thỏa mãn yêu cầu toán Trong số toán với nhiều cơng thức tính tốn phức tạp việc áp dụng phương pháp loại trừ quan trọng để giải nhanh gọn toán
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 6 2c13 214 thầy trần minh tiến 2018 07 copy , 2D2 6 6 2c13 214 thầy trần minh tiến 2018 07 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay