2D2 6 6 2c09 214 thầy trần minh tiến 2018 07 copy

1 24 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:03

a b a ≥ b >1 Câu [2D2-6.6-2] (THPTQG GV TRẦN MINH TIẾN_2018_07) Xét số thực , thỏa mãn Biết a P= + log a log (ab) a b b = ak đạt giá trị lớn Khẳng định sau khẳng định đúng?  3 3  k ∈  0; ÷ k ∈ ;2÷ k ∈ ( −1;0 ) k ∈ ( 2;3)  2 2  A B C D Lời giải Đáp án A Ta có được: a P= + log a = log a (ab) + − log a b = + log a b + − log a b log (ab) a b k b = a ⇒ P = 1+ k + 1− k Khi  1 9 P = −t + t + = −  t − ÷ + ≤ t = − k (k ≤ 1)  2 4 Đặt , ta  3 ⇔ t = ⇒ k = ∈  0; ÷  2 Dấu “=” xảy P= + log k log 2.2k 2 a = ⇒ b = 2k  Bổ trợ kiến thức: Ta chọn Khi Start = −1  End = f (X) = + log X Step = 0, log 2.2X 2  Sử dụng MODE7 khảo sát hàm với Dựa vào bảng giá trị dễ dàng thấy  3 k ∈  0; ÷  2 f (X) lớn
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 6 2c09 214 thầy trần minh tiến 2018 07 copy , 2D2 6 6 2c09 214 thầy trần minh tiến 2018 07 copy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay