2D2 6 4 1c27 DE SO 7 THPT chuyên đh SP hà nội lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:03

4x  �0 x Câu 27 [2D2-6.4-1] (THPT CHUYÊN ĐH SƯ PHẠM NỘI) Tập nghiệm bất phương trình � 3 � � 3 � � 3 � � 3 � 2; � 2, � 2, � 2, � � � � � A � � B � � C � � D � � Lời giải Đáp án D �4x  0 � 6 � x �   �� 4  �3 � 2 �x   � x x �4x  �1 BPT � x log
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 4 1c27 DE SO 7 THPT chuyên đh SP hà nội lần 1 file word có lời giải chi tiết copy , 2D2 6 4 1c27 DE SO 7 THPT chuyên đh SP hà nội lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay