2D2 6 3 3c433 THPT chuyen le hong phong nam dinh lan 1co loi giai copy

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:03

Câu 43 [2D2-6.3-3] (THPT CHUYÊN HỒNG PHONG - NAM ĐỊNH - LẦN - 2018) Tìm tham số m để phương trình log 2018 ( x- 2) = log2018 ( mx) có nghiệm thực A 1< m< B m> C m> D m< Lời giải Đáp án C �x > � log 2018 ( x- 2) = log2018 ( mx) � � � log x = log2018 ( mx) ( ) � 2018 � Ta có: � x> � � x> � � �� �� � ( x- 2) � � x = mx ( ) m= = x + - = g( x) � � � � x x � x - g� ( x) = 1- = > 0( " x > 2) g( x) ( 0;+�) x x Ta có đồng biến Mặt khác lim g( x) = 0; lim g( x) = +� x�2+ x�+� Do phương trình có nghiệm thực m>
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 3 3c433 THPT chuyen le hong phong nam dinh lan 1co loi giai copy , 2D2 6 3 3c433 THPT chuyen le hong phong nam dinh lan 1co loi giai copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay