2D2 6 3 3c39 THPT sóc sơn kiên giang lần 1 2018 copy

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:03

Câu 39 [2D2-6.3-3] (THPT SÓC SƠN - KIÊN GIANG) Phương trình K  x1 x2  A K  B K  Đáp án B Ta có: PT � log x  log x   log 22 x  4log x   C K  Lời giải có hai nghiệm x1 , x2 Khi D K  ac  nên PT có nghiệm x1 , x2 thỏa mãn log x1  log x2  � log  x1 x2   � x1 x2  Khi K  x1 x2  35
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 3 3c39 THPT sóc sơn kiên giang lần 1 2018 copy , 2D2 6 3 3c39 THPT sóc sơn kiên giang lần 1 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay